Skolotāji

Inese ĀRE - Ķīmija, klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Iveta ĀBOLIŅA - Sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja
Antra ĀBOLTIŅA – Mūzika, interešu izglītības skolotāja
Didzis BAUNIS– Skolas direktors, matemātika
Kristīne BEKMANE – Angļu valoda, direktora vietniece izglītības jomā
Ilze BRANTE – Bibliotekāre
Zane BURŅEVSKA - Angļu valoda, klases audzinātāja
Sarma DIMPERE - Bioloģija, klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Ērika DOGANA – Vizuālā māksla, Tehniskā grafika, interešu izglītības skolotāja
Irēna DRIĶE – Angļu valoda
Ingrīda EVARDSONE – Krievu valoda, klases audzinātāja
Uģis FJODOROVS - Informātika, Programmēšana
Jānis GALEJS – Mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītības skolotājs
Anta IRBE - Sports, klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Lilija KANAVIŅA – Latviešu valoda un literatūra, klases audzinātāja
Lāsma KAUSA - Informātika, datorika, direktora vietniece, interešu izglītības skolotāja
Iveta KORNETA – Sociālais pedagogs
Vita KRŪMIŅA – Interešu izglītības skolotāja
Sarma KURME – Sociālās zinības, sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Daiga ĶEVERE – Skolotāja palīgs, internāta audzinātāja
Olita ĶIMELE – Mūzika
Selga LEIMANE – Latviešu valoda un literatūra
Ginta LIBEKA – Sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Inguna LUCE - Sports, klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Sarmīte LUKŠA – Matemātika
Lāsma MARKEVICA – Ekonomika, matemātika, projekta "Esi līderis" skolotāja, klases audzinātāja
Ainārs MELBĀRDIS – Interešu izglītības skolotājs
Inese MICKEVIČA – Sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja
Sintija PAEGLE – Vācu valoda, direktora vietniece izglītības jomā

Ilze PLISKA - Mājturība un tehnoloģijas, klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
Sarmīte PURENA - Krievu valoda
Ilze PUSVILKA – Latviešu valoda un literatūra
Baiba PUTNIŅA – Vācu valoda, interešu izglītības skolotāja
Ērika PŪCE - Ģeogrāfija
Silvija RIMŠA – Matemātika
Māra SKRIDE – Sākumskolas skolotāja, logopēds
Marika ŠĶĒLE – Kristīgā ētika
Jānis ŠĶĒLE – Interešu izglītības skolotājs
Aivars ŠĶĒLS – Fizika
Ina ŠULCE - Latvijas vēsture, pasaules vēsture, kulturoloģija
Dina TĒBERGA – Sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja

Tehniskie darbinieki

Alvis DUPLINSKIS - Saimniecības vadītājs
Zeltīte FJODOROVA - Lietvede
Baiba BRIEDE - Medmāsa
Jānis BRIZGA - Autobusa vadītājs
Alberts BRENCIS - Autobusa vadītājs
Juris ANDERSONS - Autobusa vadītājs
Gundars SABULIS - Sētnieks
Einārs BERNOVSKIS - Elektriķis
Artūrs PAĻČEVSKIS - Sargs
Mārīte ZELTIŅA - Sargs
Andris Ābrāms - Sargs
Ināra BULDERE - Sargs
Valdis KRŪMIŅŠ – remontstrādnieks
Aigars MATROZIS - remontstrādnieks
Iveta AVENIŅA - Ēdināšanas nodaļas vadītāja
Elga LIEPIŅA - Pavāre
Maija ROMANOVA - Pavāre
Ilze GUTĀNE - Pavāre
Inta MARKOVA - Pavāra palīgs
Dace GUTĀNE - Pavāra palīgs
Iveta ŠPAKA - Pavāra palīgs
Ilze PUZULE - virtuves darbiniece
Laimīte GRAUDUŽA - virtuves darbiniece
Līga HARITONOVA - Apkopēja
Daina MIESNIECE - Apkopēja
Inga GAILĪTE - Apkopēja
Iluta PRAŠKEVIČA - Apkopēja
Anna IVANOVA - Apkopēja
Ļubova EISAKA - Apkopēja
Juris SMOLA - Apkopējs, autovadītājs
Oskars ALKSNIS - Kurinātājs
Andris KALNIŅŠ - Kurinātājs
Zilgma TURKINA - internāta aukle

October 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos