Skolotāji

Valentīna AFANASJEVA - Krievu valoda
Inese ĀRE - Ķīmija
Iveta ĀBOLIŅA - Sākumskolas skolotāja
Antra ĀBOLTIŅA - Mūzika
Didzis BAUNIS– Skolas direktors, matemātika
Zane BURŅEVSKA - Angļu valoda
Sarma DIMPERE - Bioloģija
Ērika DOGANA – Vizuālā māksla, Tehniskā grafika
Irēna DRIĶE – Angļu valoda
Ingrīda EVARDSONE – Krievu valoda, sākumskolas skolotāja
Uģis FJODOROVS - Informātika
Jānis GALEJS – Mājturība
Zigmārs GULBIS - Sports
Selga LEIMANE – Latviešu valoda un literatūra, direktora vietniece mācību darbā
Lilija KANAVIŅA – Latviešu valoda un literatūra
Lāsma KAUSA- Informātika, direktora vietniece
Olita ĶIMELE – Mūzika
Iveta KORNETA – Sociālais pedagogs
Vita KRŪMIŅA–Interešu izglītība
Sarma KURME – Direktora vietniece ārpusklases darbā
Ginta LIBEKA - Direktora vietniece izglītības jomā
Inguna LUCE - Sports
Sarmīte LUKŠA – Matemātika
Ainārs MELBĀRDIS – Interešu izglītība
Inese MICKEVIČA – Sākumskolas skolotāja
Ilze PUSVILKA – Latviešu valoda un literatūra
Baiba PUTNIŅA – Vācu valoda
Silvija RIMŠA – Matemātika
Valda SABULE - Ģeogrāfija, Ekonomika
Māra SKRIDE–Sākumskolas skolotāja, logopēds
Biruta SPRIDZĀNE – Latviešu valoda, bibliotekāre
Jānis ŠĶĒLE–Interešu izglītība
Marika ŠĶĒLE – Kristīgā ētika
Aivars ŠĶĒLS – Fizika
Ina ŠULCE - Vēsture
Dina TĒBERGA – Sākumskolas skolotāja
Ilze PLISKA - mājturība
Daiga ĶEVERE - internāta skolotāja, palīgskolotāja
Baiba PŪRIŅA - pagarinātās grupas skolotāja
Diāna DAMBENIECE - skolotāja programmā "Esi Līderis"

Tehniskie darbinieki

Alvis DUPLINSKIS - Saimniecības vadītājs
Zeltīte FJODOROVA - Lietvede
Baiba BRIEDE - Medmāsa
Jānis BRIZGA - Autobusa vadītājs
Alberts BRENCIS - Autobusa vadītājs
Juris ANDERSONS - Autobusa vadītājs
Gundars SABULIS - Sētnieks
Einārs BERNOVSKIS - Elektriķis
Artūrs PAĻČEVSKIS - Sargs
Mārīte ZELTIŅA - Sargs
Andris Ābrāms - Sargs
Ināra BULDERE - Sargs
Valdis KRŪMIŅŠ – remontstrādnieks
Aigars MATROZIS - remontstrādnieks
Iveta AVENIŅA - Ēdināšanas nodaļas vadītāja
Elga LIEPIŅA - Pavāre
Maija ROMANOVA - Pavāre
Ilze GUTĀNE - Pavāre
Inta MARKOVA - Pavāra palīgs
Dace GUTĀNE - Pavāra palīgs
Iveta ŠPAKA - Pavāra palīgs
Ilze PUZULE - virtuves darbiniece
Laimīte GRAUDUŽA - virtuves darbiniece
Līga HARITONOVA - Apkopēja
Daina MIESNIECE - Apkopēja
Inga GAILĪTE - Apkopēja
Iluta PRAŠKEVIČA - Apkopēja
Anna IVANOVA - Apkopēja
Ļubova EISAKA - Apkopēja
Juris SMOLA - Apkopējs, autovadītājs
Oskars ALKSNIS - Kurinātājs
Andris KALNIŅŠ - Kurinātājs
Zilgma TURKINA - internāta aukle

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Pasākumi drīzumā

Seko mums
sociālajos tīklos