Skolotāji

Valentīna AFANASJEVA - Krievu valoda
Inese ĀRE - Ķīmija
Iveta ĀBOLIŅA - Sākumskolas skolotāja
Antra ĀBOLTIŅA - Mūzika
Didzis BAUNIS– Skolas direktors, matemātika
Zane BURŅEVSKA - Angļu valoda
Sarma DIMPERE - Bioloģija
Ērika DOGANA – Vizuālā māksla, Tehniskā grafika
Irēna DRIĶE – Angļu valoda
Ingrīda EVARDSONE – Krievu valoda, sākumskolas skolotāja
Uģis FJODOROVS - Informātika
Jānis GALEJS – Mājturība
Zigmārs GULBIS - Sports
Velta KALNIŅA – Latviešu valoda un literatūra, direktora vietniece mācību darbā
Lilija KANAVIŅA – Latviešu valoda un literatūra
Lāsma KAUSA- Informātika, direktora vietniece
Olita ĶIMELE – Mūzika
Iveta KORNETA – Sociālais pedagogs
Vita KRŪMIŅA–Interešu izglītība
Sarma KURME – Direktora vietniece ārpusklases darbā
Ginta LIBEKA - Direktora vietniece sākumskolā
Inguna LUCE - Sports
Sarmīte LUKŠA – Matemātika
Ainārs MELBĀRDIS – Vēsture
Inese MICKEVIČA – Sākumskolas skolotāja
Ilze PUSVILKA – Latviešu valoda un literatūra
Baiba PUTNIŅA – Latviešu valoda
Silvija RIMŠA – Matemātika
Irēna RUBIŅA - Vēsture, Sociālās zinības
Valda SABULE - Ģeogrāfija, Ekonomika
Māra SKRIDE–Sākumskolas skolotāja
Sanda SKUJIŅA – Sākumskolas skolotāja
Biruta SPRIDZĀNE – Latviešu valoda, bibliotekāre
Jānis ŠĶĒLE–Interešu izglītība
Marika ŠĶĒLE – Kristīgā ētika
Aivars ŠĶĒLS – Fizika
Ina ŠULCE - Vēsture
Dina TĒBERGA – Sākumskolas skolotāja

Tehniskie darbinieki

Alvis DUPLINSKIS - Saimniecības vadītājs
Zeltīte FJODOROVA - Lietvede
Baiba BRIEDE - Medmāsa
Jānis BRIZGA - Autobusa vadītājs
Alberts BRENCIS - Autobusa vadītājs
Juris ANDERSONS - Autobusa vadītājs
Gundars SABULIS - Sētnieks
Einārs BERNOVSKIS - Elektriķis
Artūrs PAĻČEVSKIS - Sargs
Mārīte ZELTIŅA - Sargs
Svetlana NAGLE - Sargs
Ināra BULDERE - Sargs
Valdis KRŪMIŅŠ - Sargs
Daina BRIEDE - Ēdināšanas vadītāja
Iveta AVENIŅA - Kafejnīcas darbiniece
Elga LIEPIŅA - Pavāre
Maija ROMANOVA - Pavāre
Ilze GUTĀNE - Pavāre
Inta MARKOVA - Palīgstrādniece
Dace GUTĀNE - Palīgstrādniece
Līga HARITONOVA - Apkopēja
Aija PAĻČEVSKA - Apkopēja
Daina MIESNIECE - Apkopēja
Skaidrīte CIELAVA - Apkopēja
Inga GAILĪTE - Apkopēja
Iluta PRAŠKEVIČA - Apkopēja
Aiva ŪDRE - Apkopēja
Anna IVANOVA - Apkopēja
Zaiga BURKEVIČA - Apkopēja
Ļubova EISAKA - Apkopēja
Aivars VĪČS - Apkopējs
Oskars ALKSNIS - Kurinātājs
Andris KALNIŅŠ - Kurinātājs

Septembris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos