Cesvaines vidusskola ir Cesvaines pašvaldības pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura dibināta 1919.gadā. Cesvaines vidusskola atrodas dažādās ēkās Cesvaines teritorijā:

  • sākumskola – pirmsskolas mācību iestādē Celtnieku 1;
  • pamatskola un vidusskola – jaunajā Cesvaines vidusskolas 1.kārtas ēkā Madonas ielā 1;
  • sporta zāle – skolai nav savas sporta zāles. Sporta nodarbībām tiek izmantota pilsētas sporta halle Saules ielā 2, kura atrodas aptuveni 2 km no skolas.

2007.gadā uzbūvēta jauna skolas ēka pamatskolai un vidusskolai Madonas ielā 1. Skolā mācās 300 skolēni no vairākiem pagastiem. Skola realizē šādas mācību programmas:

  • pamatizglītības programmu,
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu,
  • vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu.

Skolā ir iespējams iziet pilnu autoapmācības kursu un iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā un to uzskaitē. Skolotāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību metodes.  Mācību stundās tiek lietotas modernās tehnoloģijas: skolai ir vairākas interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras. Latviešu valodas, vēstures, ģeogrāfijas un ķīmijas kabinetos ar sponsoru palīdzību iegādāti videoprojektori, skolotāji tos izmanto mācību procesā.

Skolā strādā 41 skolotājs un 33 tehniskie darbinieki.

Tiek paplašināts skolēnu redzesloks, piedaloties mācību stundās, ekskursijās, teātru un koncertu apmeklējumos, projektu nedēļas pasākumos, priekšmetu nedēļu pasākumos, ēnu dienu pasākumos, valsts mēroga un novada organizētajos konkursos, erudītu konkursos skolā. Skolēniem uztic veikt dažādus pienākumus, viņiem ir iespēja organizēt dažādus pasākumus. Tēvzemes nedēļas ietvaros skolā iedibināta tradīcija - klašu sabiedriski aktīvākajiem skolēniem bezmaksas ekskursija uz vēsturiski nozīmīgām vietām. Labākos skolēnus mācību darbā apbalvo ar grāmatām, labākie jaunie literāti saņem ikgadējo Augusta Saulieša prēmiju, olimpiāžu uzvarētāji tiek prēmēti ar naudas balvām, viņiem tiek dota iespēja piedalīties skolēnu apmaiņas braucienā uz sadraudzības pilsētu Vaiji Vācijā, erudītākās klases dodas ekskursijās pa Latviju. Skolēniem ir pieejamas sociālā pedagoga konsultācijas, sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu – psihologa konsultācijas.

Cesvaines vidusskola katru mēnesi izdod skolas avīzi „Caurvējš”, kurā publicē aktuālāko informāciju par skolu un skolēnu dzīvi. Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek, izmantojot e-klasi.

Aprīlis 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos